İhtida ve İrtidâd

, İslam dinini kabul etme, Müslüman olma anlamlarında kullanılmaktaİhtida İslam’ı seçen kişi için ise bundan sonra mühtedi kelimesi kullanılarak artık yaptığı iş ihtida veya hidayete erme fiilidir.tır. En geniş ifadesi ile başka bir dinden birisinin mensup olduğu dini bırakması veya tamamen inançsız bir kişinin ise İslam dinini kabul etmesini ifade etmektedir.gerçeğe ulaşmak, doğru yolu bulmak (hedy, hidayet) kökünden türemiş olup sözlük anlamı hüdâ olduğundan fıkhın ve günlük kullanımın içerisinde çok fazla yer almış bir kelimedir. Kelime Arapça

şeklinde tanımlamak mümkündür. Dinden çıkan, İslam dinini terk eden kimseye de mürted denilmektedir.din değiştirme dini terk etme dinden çıkma,d kelimesinin manasını âdinden, İslam dininden çıkışı ifade eder İrtidd, İrtidâ

 

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com