Hayrettin Karaman

1959 yılında Konya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1963 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu. 1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde asistan olarak çalışmaya başladı. “Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İçtihad” konulu tezi vermesiyle fıkıh öğretmenliğine başladı.

1980 yılında okulun İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesiyle birlikte önce doçentliğe, sonra da profesörlüğe yükseltildi.

2001 yılı başı itibariyle emekliye ayrılan Hayrettin Karaman, bilimsel eser çalışmaları yanında halen günlük Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazıları yazıyor. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Hayreddin Karaman'ın periyodik yazıları, Gerçek Hayat Dergisi ve Eğitim-Bilim Dergisi'nde de yayınlanmaktadır. Kitap ve makalelerinin yer aldığı bir internet sitesi de mevcuttur.

Yayınlanmış eserler:Arapça Sarf-Nahiv ve Arapça Metinler (Ders Kitabı, Bekir Topaloğlu ile birlikte, 1964)Fıkıh Usûlü (ders kitabı, 1965)Hadis Usûlü (ders kitabı, 1965)Arapça-Türkçe Yeni Kâmus (Bekir Topaloğlu ile birlikte, 1966)İslam Hukukunda İçtihad (tez, 1975)Günlük Hayatımızda Haramlar Helâller (1979, İz Yayıncılık, 2007)Anahatlarıyla İslam Hukuku (I. 1984; II, 1985; III, 1986)İslam'da Kadın ve Aile (I, 1993; II, 1994)İslamlaşmanın Önündeki Engeller (1995)Gerçek İslam'da Birlik (İz Yayıncılık, 1996)İnsan Hakları (1996)Yeni Gelişmeler Karşısında İslâm Hukuku (genişletilmiş 4. baskı, İz Yayıncılık, 1998)Her Şeye Rağmen (söyleşiler, 2001, 2004 İz Yayıncılık)Hayatımızdaki İslâm (1, 2002, 2003; 2, 2006 İz Yayıncılık)Dert Söyletir (şiirler, İz Yayıncılık 2002, 2004)İmam-ı Rabbani ve İslâm Tasavvufu (İz Yayıncılık, 2003)Bir Varmış Bir Yokmuş -Hayatım ve Hatıralar- (İz Yayıncılık, 2008)Türkçe Yeni Kamus (Bekir Topaloğlu ile birlikte, 1966)Mukayeseli İslam Hukuku (1974, 1982, İz Yayıncılık, 1991)İslam Hukuku Tarihi (1975, İz Yayıncılık)İslam Hukukunda İctihad (1975)İslam'ın Işığında Günümüzün Meseleleri (1975, 1988, İz Yayıncılık, 1992)İslam’da İşçi-İşveren Münasebetleri (1981)İslam’da Kadın ve Aile (1993)Laik Düzende Dini Yaşamak (İz Yayıncılık, 1997)Dinlerarası Diyalog Nedir? (Ufuk Kitap, 2005)

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com