Ermeniler Gönüllü olarak Rus Ordusunda
     Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmını da kapsayacak şekilde Kafkaslara kadar uzanan “bağımsız bir Ermenistan” vaadi karşılığında Ermenilere verilen görev, Anadolu coğrafyasında Osmanlı Devleti’ni zor duruma düşürebilecek her türlü eylem ve isyan faaliyeti ile başta Rus ordusu olmak üzere İtilaf devletlerinin saflarında Türklere karşı savaşmaktı.

Osmanlı hâkimiyeti altında, yüzyıllardır huzur içerisinde yaşamlarını sürdürmekte olan Ermeni milletinin tamamını bu senaryonun bir parçası olduğunu iddia etmek şüphesiz büyük haksızlık olur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’ne karşı fiiliyata geçirilen bu kurgunun bir parçası olan bazı Ermeniler, ya da diğer bir ifadeyle ayrılıkçı olarak nitelendirebileceğimiz Ermeniler, kendilerine verilen görevi çok kısa bir süre içerisinde yerine getirmeye başlamışlardır.

 

Alman arşiv vesikaları ise kesin bir rakam vermemekle birlikte, Rus ordusuna katılan Ermenilerden “on binlerce” olarak bahsetmektedir. [3] olarak vermiştir.[2] ifade etmektedir. Kendisi de bir Ermeni olan Nubar Paşa ise, bu rakamı 150.000[1]Armenien, Der verschwiegene Völkermord” adlı eserinde, Rus ordusu saflarında yaklaşık 250.000 Ermeni asker ve subayın görev aldığınıİtilaf devletleri ordularına, özellikle Rus ordusu saflarına katılan Ermeniler ise üzerinde ayrıca durulması gereken bir husustur. Artem Ohandjanian “

[1], Wien-Köln-Graz 1989, s.84.Armenien, Der verschwiegene Völkermord Artem Ohandjanian,

[2], Neuer Orient, Bd. VII, Heft 4, Berlin, 1920; Çalık, a.g.m., s. 108. “Offener Brief an Herrn Lepsius” Emir Şekib Aslan,

[3] Farklı bir kaynakta ise Bogos Nubar Paşa’nın bu rakamı 200.000 olarak verdiği görülmektedir. Bkz. Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü (1915-1917), Ankara, 2005, s. 26.

Kaynak:

Dr, Zafer Atar Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 62 s., 2196

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com