Cosımo Comıdas De Carbognano (Kömürciyan)

. [2] ikincisi, Primi Principi Della Grammatica Turca (Türkçe Gramerin Başlıca Kuralları), Roma, 1794; üçüncüsü, Ristretto Della Vita e Martirio del Servo di dio D. Cosmo de Carbognano (Allah’ın Kulu Der Gomidas Kömürciyan’ın Ömrünün ve Şehadetinin Özeti), Roma, 1807 adını taşımaktadır[1]1749 İstanbul doğumlu olduğu sanılmaktadır. Papaz Gomidas Kömürciyan’ın torunu ve Sicilya Krallığı İstanbul Elçiliği tercümanı Hovhannes Kömürciyan’ın oğludur. Tahsilini İstanbul’da tamamlamış, İstanbul’a dönünce Napoli Krallığı Elçiliği’nde göreve başlamıştır. 1778 yılında İstanbul’un tarihi eserlerinin ve abideleriningravürlerini hazırlamıştır. Kömürciyan, İtalyanca üç eser bırakmıştır. Birincisi, Descrizione Topografica Dello Stato Presente di Costantinopoli (İstanbul’un Bugünkü Durumunun Topografik Tasviri)

transkripsiyonlu metin olarak ifade ettiğimiz metinler arasındadır. XVIII. yüzyılın sonunda yazılmış olması vesilesiyle Osmanlı Türkçesi araştırmaları için değerli bir kaynaktır. Arap alfabesi verilerek başlanan kitabın ilk kısmı isimlere ayrılmıştır. Bu bölüm, ismin halleri (s. 1-57) ile başlamaktadır. Daha sonra sıfatlar, sayılar, ekler bölümleri gelmektedir. Bu bölümlerden sonra sıfatların derecelendirilmesi bölümü (superlatives, comparatives), daha sonra ise zamirler gelmektedir. Aynı bölümün içinde iyelik konusuna yer verilmiştir. İkinci bölüm, fiillere ayrılmıştır (s. 57-492). Fiillere ayrılan bölüm son derece geniştir. Fiil çekimleri bütün zamanlarda bol örneklerle gösterilmiştir. Üçüncü bölüm, zarflar, bağlaçlar, ünlemlere ayrılmıştır (s. 492-657). Kitabın son bölümünde bir de Arap harfli, transkripsiyonlu, İtalyanca çevirili örnek metinler verilmiştir. Kullandığı transkripsiyon işaretlerinde dolayı /ı/ ile /i/ ayırt edilememektedir. Kitabın transkripsiyonu şöyledir:[3]Primi Principi Della Grammatica Turca

)? )b( ?a,e(

)?)c ~ ci ~ ğ( ?dj(

)?)e( ? ?d(

)? )f(??é(

) ? )gh(?g, n- (ñ)(

)? )ch( ?h(

)? )k( ?ı,i,y(

)? )m( ?l(

)? )o( ?n(

)?)p( ?ö(

)? - ? - ? )s( ?r(

)? - ? )t( ?š(

)? ) ü ( ?u(

) ?) j( ?v(

( ?( -) ?z(

)?gh(

 

Kitap Türkçeye çevrilmiştir: 18. Yüzyılın Sonunda İstanbul, çev: Erendiz Özbayoğlu, Eren Y., İstanbul, 1993.[1]

Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, Aras Y., İstanbul, 2003, s. 281-282.[2]

Kitaba, http://books.google.com.tr/books?id=av5GAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false[3]

linkinden ulaşılabilir.

Kaynak:

774 Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 60 s.Yaşar Şimşek,

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com