Bedros Zeki Garabedyan

[1]1871 İstanbul doğumlu Ermeni asıllı dilcilerden biri de Garabedyan’dır. Üsküdar Berberyan Mektebi’ni bitirdi. Bu ve başka mekteplerde Osmanlıca muallimi olarak görev aldı. 1932’de Dolmabahçe Sarayı’nda toplanan Türk Dil Kurultayı’na iştirak etti. 1937 yılında öldü

Ermeni sorunuyla ilgili yaşadıklarımız, Ermeniceden Türkçeye sözlüğün de hazırlanması gereğini ortaya çıkarıyor. Ne yazık ki yüzyılı aşkın süre içerisinde bu konuda turistik amaçlı piyasa sözlüğü dışında ciddi sözlükler yayımlanamadı. Bu eksikliği gidermek üzere Türkçe-Ermenice, Ermenice-Türkçe sözlüklerin hazırlığına giriştik. Ayrıca konuşma kılavuzları da hazırlıyoruz. Yeni yeni birkaç üniversitemizde Ermenice bölümleri de açıldı. Bu bölümlerin de çoktan açılması gerekirdi. Tarihçilerimiz içerisinde Ermenice bilen araştırmacı sayısı yok denecek kadar az. İşte yeni sözlük çalışmamız sürerken tarihçilerimize, araştırmacılarımıza çalışmalarında yararlanacakları sözlükleri sunmak amacıyla tıpkıbasım olarak yayımlama kararı aldık[3]., bugün bu bildirinin pek çok çalışması gibi sadece tarihi değeri vardır. En değerli çalışmaları 1907 ve 1912 yılında hazırladığı Ermenice-Osmanlıca ve Osmanlıca-Ermenice sözlükleridir. Bu sözlükler, 2009 yılında TDK tarafından tıpkıbasım olarak yeniden basılmıştır. Şükrü Haluk Akalın, sözlüğün basılış sebebini şöyle açıklamakta: [2]Katıldığı Türk Dil Kurultayı’nda Güneş-Dil Teorisine uygun bir bildiri sunmuştur

:Çalışmalarından Örnekler

, Mekteb-i Rüşdiye ve İdadiyeye Mahsus, Şirket-i Mürettibiye Matbaası, İstanbul, 1893.İlaveli Sarf-ı Osmani, Nazari ve Ameli

Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, (yıl ?). ,Nevdeste yahud Münşeat-ı Cedide, Kitabet-i Resmiye ve Gayr-ı Resmiye

, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul.Muhtasar Nevdeste yahud Münşeat-ı Cedide Kitabet-i Resmiye ve Gayr-i Resmiye Müderecatı

İstanbul, 1912. (Büyük Osmanlıca-Ermenice Sözlük), Arşag Garoyan Matbaası,Medz Pararan Osmanerene Hayeren

Ermenice’den Türkçe’ye Mükemmel Lügat, Der Nersisyan Matbaası, İstanbul, 1907. 

, Der Nersisyan Matbaası, İstanbul, (yıl ?).Karabetyan İdadisi

(Resimli Yeni Sarfı Osmani), Kayseriyan Baskı Evi, 1907.Badgerazart Nor Keragan Osmanyan Lezui

, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1904.Rık’alı Rehnümâ-yı Kıraat ve Tercüme

[1], Aras Y., İstanbul, 2003, s. 222.Biyografileriyle Ermeniler Kevork Pamukciyan,

[2] http://tdkkitaplik.org.tr/kurultay01/K010502.pdf (20. 07. 2014)

[3] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/14622064_p.asp (20. 07. 2014)

Kaynak:

774 Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 60 s.Yaşar Şimşek,

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com