Armenak Bedevyan

(Resimli Çok Dilde Bitki Adları Lügatı) adıyla hazırladığı sözlük vesilesiyle Türk diline hizmet etmiş Ermenilerden biri olarak sayılabilir. Illustrated Polyglotic Dictionary of Plant NamesAslında botanist olan Bedevyan,

[1]Ömrünün büyük kısmını Kahire’de geçiren Bedevyan, aslen Arapgirli bir aileden, 1884’te Halep’te doğmuş, 1957 yılında ölmüştür. Küçük yaşta ailesi birlikte Kahire’ye yerleşip oradaki Kalutsyan Mektebi’nde okumuştur. Asıl tahsilini Ziraat üzerine yapan Bedevyan’ın lügatı 3657 adet bitki ve çiçeğin, her birinin resmi ve sekiz lisanda, yani Latince, Arapça, Ermenice, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Türkçe isimleri ile, adını ihtiva etmektedir

[1], Aras Y., İstanbul, 2003, s. 72.Zamanlar Mekanlar İnsanlar Kevork Pamukciyan,

Kaynak:

774 Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 60 s.Yaşar Şimşek,

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com