Anton B. Tıngır-Krikor Sinapyan

Dictionnaire français-turc des termes technique des sciences, des lettres et des arts, (Fransızcadan Türkçeye Istılahat Lügati) Imprimerie & Lithographie K. Bagdadlian, 1892. Bu sözlük, Türkçeye İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Grekçeden giren teknik terimlerin derlenmesiyle oluşturulmuştur. Madde başları Fransızca, açıklamalar Osmanlıcadır. Türkçeye yabancı dillerden giren teknik terimlerin karşılıkları uzun açıklamalar ile anlatılmış, Arapça ya da Farsçadaki karşılıklarına yer verilmemiştir

Kaynak:

774 Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 60 s.Yaşar Şimşek,

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com