Sevan Nişanyan

. Sözlüğe bu sebeplerle amatör bir deneme olarak bakılmalıdır. İnternet ortamında gösterilen verilere göre 02. 07. 2014 tarihinde sitede aranan kelime sayısının 2861 olması ise oldukça ilgi çekicidir. [3]Sözlük, bilim uzmanlarından ziyade halka hitap edecek şekilde yazılmıştır. Hasan Eren, R. Rahmeti Arat, Talat Tekin, Zeynep Korkmaz, Necmettin Hacıeminoğlu, Kemal Eraslan, Ahmet B. Ercilasun, Osman Fikri Sertkaya vd. gibi Türkologların çalışmaları kaynakçada yer almaz[]2 (2009) adlı çalışmasında Türkçenin etimoloji yarasına bir çözüm getirmese de bugün Türkçe Sözlük’te yer almayan, ancak karşımıza günlük kullanımda oldukça sık çıkan pek çok sözcüğe yer vermiştir. Bu sözlükte Türkiye Türkçesinde kullanımda olmayan Eski Türkçe sözcüklere de yer verilmemiş, ancak Türkçeye Arapça ve Farsçadan geçen pek çok yapıya yer verilmiştir. Sözlük, internet ortamına da aktarılmıştırSözlerin Soyağacı Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü. Türkoloji diploması olmamasına rağmen Türkolojinin en sorunlu alanlarından birinde, etimoloji alanında yaptığı çalışmalarla bilinir. [1]21 Aralık 1956, İstanbul doğumludur. Eğitimine İstanbul’da başlamış, daha sonra Amerika’ya tarih ve felsefe eğitimi almak için gitmiştir

[4]. sözcüğünü ilgili görüyor. İlgili görmekten ziyade, sözcüğü yabancı kaynaklı ilan ediyor. Neyse ki yazarın okuyucuları bu sözcüğün diğer lehçelerde basturma/basdurma şeklinde olduğunu söyleyerek yazarı elektronik posta yağmuruna tutuyor. Yazar da görüşünden vazgeçiyorpastırma ile bizim pastrama, Romencedeki pastrami gibi türevlerinin olması gerekirmiş. Bu düşüncedeki yazar, Amerikan dilindeki paskı-, pas- fiili var iken bunun türevinin ses değişimine uğraması mevcut bütün dilbilim yasalarına ters düşermiş. Bu yüzden de Türkçe olamazmış. Türkçe olsaydı bas sözcüğü bunun en güzel örneği. Sözcük Türkçede pastırma 1 ve 2 adlı çalışmaları ise 2011 ve 2013 yılında Everest ve Propaganda Yayınları’ndan çıktı. Bu kitaplarında yazar, dikkatini çeken kelimeler üzerine notlar veriyor. Kitaplar aslında yazarın Taraf gazetesindeki yazılarının derlenmiş hali. Yazılarında Türkçeye yabancı dillerden geçen sözcüklerden başka, başka dillere geçen Türkçe kelimelere de yer vermiş. Etimoloji denemelerinde çok sayıda sözlüğe ve dile başvuran yazar, Türkçe kelimeleri açıklarken sınırı genellikle Türkiye Türkçesi olmuş, Türk dilinin Balkanlardan Sibirya’ya çok geniş bir coğrafyada konuşulduğunu, farklı varyasyonlarının olduğunu hiç göz önüne almamış. Mesela bir sözcüğün etimolojini düşünürken Latince, Romence vs. sözlüklere bakmaktan hiç erinmezken Türk lehçeleri için hazırlanan sözlükleri kaynak olarak kullanmaktan geri duruyor. Kelimebaz

http://www.milliyet.com.tr/sevan-nisanyan/[1]

http://www.nisanyansozluk.com/[2]

, S. XV, 2004, s. 279.TÜBAR Burhan Paçacıoğlu, “Sözlerin Soyağacı Üzerine Bazı Notlar”, [3]

[4] Sevan Nişanyan, “Pastırma” Taraf, 22 Aralık 2008.

Kaynak:

774 Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 60 s.Yaşar Şimşek,

 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com