Artin Hindoghlou

. [2] (Paris 1834) adlı bir gramer de yazmıştırGrammaire théorique et pratique de la langue turke, telle qu’elle est parlée a Constantinople (Vienne 1831 2. baskı: 1838) başlıklı sözlüğün yazarı olarak tanınmıştır. Bundan başka, Dictionnaire abrégé français-turc Türklük biliminde [1].Ermeni kökenli sözlük ve gramer yazarıdır. 1780 Türkiye doğumludur

.[4] adından da anlaşılacağı üzere dönemin İstanbul Türkçesi esas alınarak yazılmıştırGrammaire théorique et pratique de la langue turke, telle qu’elle est parlée a Constantinople. Avusturya'ya göç ettikten sonra Avusturya sarayında tercüman olarak da çalışmıştır. [3]Modern anlamda kaleme alınmış ilk Fransızca-Türkçe sözlüğün yazarıdır. Türkiye doğumludur. Ailesi aslında Kütühya’nın yerlilerindendir. 1812 yılında Avusturya’ya göç etmişlerdir

= atéchli gibi. Uzun ünlüler için, ayın harfi için ayrı bir işaret kullanılmazken kapalı e için ayrı bir işaret kullanılmıştır. ?????Hazırladığı sözlüğün madde başları Arap harfli ve harekesizdir. Kaba taslak bir sayımla sözlükteki kelimelerin yarısından fazlasının Arapça-Farsça sözcüklerden oluştuğu söylenebilir. Sözlük, bugün Türklük bilimi çalışmalarında transkripsiyonlu metin olarak ifade ettiğimiz çalışmalar arasında karşılaştırmalı morfonoloji için kullanılabilir. Zaten bugünkü değeri de buradan gelir. Sözlükte imlası kalıplaşmış ekler aynen yazılmış, ancak dönemin seslendirilişine göre okunmuştur

: [5]Sözlüğün transkripsiyonu şöyledir

)? )b( ?a,e(

)?)ch-tj( ?dj(

)? )e( ?d(

)? )f(??é(

)? )gh(?g(

)? )qh( ?h(

)? )k( ?ı,i(

)? )m( ?l(

)? )o( ?n(

)?)p( ? éu “ö”(

)? - ? - ? )s( ?r(

)? - ? )t( ?ch(

)? ) éu “ü” ( ?ou “u”(

) ?) y( ? v(

)?)-( ? z(

)?gh(

 

[6]Grammaire théorique et pratique de la langue turke, telle qu’elle est parlée a Constantinopledir. Hindoghlou, sözlüğünden farklı olarak bu kitapta geniz n’si için ayrı bir işaret de kullanmıştır. 1834 yılında yayımlanan bu gramer kitabı 182 sayfadır ve 7 ana bölümden müteşekkildir: I. Harfler, II. İsimler, III. Sıfatlar, IV. Sayılar, V. Zamir, VI. Fiil, VII. Diğer Parçalar. Çalışmanın son bölümünde sözdizimi için de bir bölüm açılmıştır. Heza Kitab-ı Sarf-ı Türki’ adıyla yayımladığı gramer kitabının diğer adı ise

Gramer kitabında kullanılan transkripsiyonlu metinlerden bir örnek:

babamyz ki semadesiñ, moukaddes ola seniñ ismiñ, guele seniñ padichahlyglyñ, seniñ emriñ olsoun niteki göyde öile yerde de ver bizim yövmiye etmeyimizi bougun bize, ve baghychla bizim bordjoumouzou nidje ki biz baghychlaryz bize bordjloulara, ve göturme bizi ighvaye, illa khelas öile bizi fenadan

, Venedig, In der Armenischen Buchdruckerey, 1830. Deutsche-Armenische SprachlehreSon olarak, Hindoghlou’nun bir de Almanca Ermenice sözlüğü vardır:

, Aras Y., İstanbul, 2003, s. 73.Zamanlar Mekanlar İnsanlar Kevork Pamukciyan, [1]

Hasan Eren, a.g.e. s. 176.[2]

Eren’in verdiği bilgiler ile Pamukciyan’ın verdiği bilgiler birbiri ile çelişmektedir. Pamukciyan’ın verdiği bilgilere göre 1805 yılında Avusturya’ya göçmüştür. [3]

(05.07. 2014.)http://www.taraf.com.tr/yazilar/sevan-nisanyan/istemeden-vermek/5648/  Sevan Nişanyan, “İstemeden Vermek”.[4]

adıyla hazırladığı sözlüğün önsözünde verilen bilgilerden ibarettir. Ne zaman doğup vefat ettiği bilgisine ulaşamadık.Dictionnaire abrégé français-turc Yazar hakkındaki tüm bilgiler

linkinden ulaşılabilir. http://books.google.com.tr/books?id=M5ACAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Bahsigeçensözlüğe

gazetesinde Bimen Zartaryan’ın bir yazısında neşredilmiştir. Ancak biz bu yazıya ne yazık ki ulaşamadık.Jamanak Bu sözlüğün önsözü, 13828 sayılı ve 15 Ağustos 1944 tarihli [5]

Bu çalışmaya [6] linkinden ulaşılabilir. http://books.google.com.tr/books?id=2-dZ9uHwmOsC&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

   Kaynak:       

Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt             Araştırma Görevlisi,Yaşar Şimşek,s.60 774

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com