Lazar Zaharoviç Bugadov

12. 04. 1812 Petersburg doğumlu Ermeni asıllı Sovyet Türkoloğudur. Kazan Üniversitesi Felsefe Fakültesinde Doğu Dilleri bölümünü bitirmiştir. Azeri ve Tatar lehçeleri ile Fars dili öğretmenliği yapmıştır[1]

Sravnitel’nıy Slovar’ Turetsko-Tatarskih’ Nareçiy, 1-2[2] adlı sözlüğü bugün de kullanımdadır. Sözlüğün 6 sayfalık bir girişinde kullanılan yöntem, kısaltmalar, transkripsiyon yöntemi hakkında kısa bilgiler vardır. Transkripsiyon Kiril-Arap harfleri şeklinde verilmiştir. Madde başları Arap harfli ve harekeli, açıklamalar Rusçadır. Madde başı olarak verilen sözcüklerin Azeri, Başkurt, Kırım-Tatar, Kumuk, Nogay, Altay, Türkmen lehçelerindeki görünümlerine de yer yer değinilmiştir[3]. Bu görünümlerin dışında, madde başı alınan sözcüklerin bahsi geçen lehçelerde eşanlamlıları da verilmiştir. Yani sözlük karşılaştırmalı bir çalışmadır. Ancak bu durum her madde başı için geçerli değildir. Diğer çalışmaları Azerbaycan dilinin öğretimine yönelik çalışmalardır.

 

Akademik Çalışmalarından Örnekler:

Svedeniä Ob Ofişialınom Prepodavanii Vostoçnıh Yazıkov V Rossii (Rusya'da oryantal dillerin resmi öğretim ile ilgili bilgiler), St Petersburg, 1876.

Praktiçeskoe Rukovodstvo Turesko-Tatarskogo Azerbaycanskogo Nareçiä (Türk-Tatar Azerbaycan Dilleri, Pratik Bir Rehber), St. Petersburg, 2012 (yeni baskı).

Sravnitel’nıy Slovar’ Turetsko-Tatarskih’ Nareçiy, 1-2 , Tipografiya İmperatorskoy Akademii Nauk, St. Petersburg 1869-1871.

[1], Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, s. 123.Türklük Bilimi Sözlüğü I. Yabancı Türkologlar Hasan Eren,

[2] ulaşılabilir.linkindenhttp://books.google.com.tr/books?id=JZVHAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=tr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=falseSözlüğe

[3] Hasan Eren, a.g.e. s. 123.

 

Kaynak:

774 Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 60 s.Yaşar Şimşek,

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com