Ermeni Sorunu Oy Avcılığı veTürkiye’ye Siyasi Hedefleri Dayatmak İçin Kullanılıyor

Bu sorununun bir asırdır gündemde kalmasının ikinci nedeni, Ermeni iddialarının Batılı ülkeler tarafından objektif ve tarihsel bir yaklaşımla değil, tamamen siyasal bir yaklaşımla ele alınmasından kaynaklanıyor. Osmanlı Devleti’nin bir zamanlar “milleti sadıka” diye tanımlanan Ermeni vatandaşlarını boş bağımsızlık vaatleriyle isyana kışkırtarak Anadolu’yu kana boyayan ve Türkler’le Ermenileri birbirine kırdıran Batılı devletler bugün hala günahlarını kabule yanaşmamakta ve gerçekleri göz ardı etmektedirler. Bugün de aynı devletlerin, soykırım iddiasını iç politikalarında oy avcılığı için, dış politikalarında ise Türkiye’ye siyasi hedeflerini dayatmak amacıyla baskı ve şantaj unsuru olarak kullandıklarını görüyoruz. Bu nedenle bu devletler, Türkiye’ye karşı bir siyasi baskı unsuru olarak kullandıkları bu kozu elden çıkarmayı arzu etmiyorlar. Örneğin, soykırım iddiası, Fransız siyasetçilerin, Türkiye’nin AB’ye katılımını engellemek için kullandıkları etkili bir koz olduğu gibi, iç politikada da vazgeçemedikleri bir oy kaynağıdır. Zira, Ermeni soylu Fransız vatandaşları 400 bin civarında oya sahiptirler ve iddialarını benimseyen partiyi veya cumhurbaşkanı adayını bir blok olarak desteklemeye hazırdırlar. Bu nedenle Fransa’da genellikle başa baş sürdürülen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday, Türkiye ile ilişkilerin bozulması pahasına da olsa, Ermeni oylarını göz ardı edememektedir. Ermeni sorunu, ABD iç politikasında da vazgeçilmez bir unsur niteliğini kazanmış olduğu gibi, dış politikada da Washington’un Türkiye’ye siyasi tercihlerini dayatmak için yararlandığı bir kozdur. Örneğin, ABD Savunma Bakanı Vekili Wolfowitz, 1 Mart tezkeresinin TBMM tarafından kabul edilmemesi üzerine, öfkelenmiş ve Türkiye’nin bu tutumunun Amerikan Kongresi’ne sunulan Ermeni soykırım iddiasını destekleyen tasarıların reddini zorlaştıracağını söyleyerek Ankara’ya gözdağı vermişti. Ayrıca, Amerikan Kongresi’ndeki Ermenistan Dostları Grubu’nu (Armenian caucus) oluşturan milletvekilleri, Ermeni diyasporası ile Ermenistan’ın çıkarlarının ateşli savunucusudurlar ve Türk-Amerikan ilişkilerini bozmak için her fırsatı değerlendirmeye çalışırlar. Bu grubun faaliyetleri şöyle bir hesaba dayanmaktadır: Türk-ABD ilişkileri, Türk dış politikasının şah damarıdır. Bu damarın tıkanması Türkiye’yi zafiyete düşürür. Zayıf bir Türkiye’ye de Ermenistan taleplerinin dayatılması daha kolay olur.

Kaynak:

Şükrü Elekdağ,Emekli büyükelçi, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 64 s.3599

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com