Ermenistan’ın Yakıcı Sorunu: Arşivlerin Açılması

1915 olayları konusunda Batılı tarihçiler ve Ermeni çevreleri, yazdıkları tarih kitaplarını, çoğu zaman Osmanlı arşivlerini incelemeden, Mavi Kitap gibi savaş propagandası yayınlarının ve hatırat türü sübjektif eserlerin etkisi altında kalarak hazırlıyorlar... Oysa 1915 olaylarının, arşivlere dayanılarak objektif bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Avusturalyalı tarihçi Prof Jeremy Salt, Osmanlı tarihi hakkında kitap yazan Batılı yazarların Osmanlı arşivlerine girmek lüzumunu duymamalarını hayretle karşıladığını bir makalesinde belirtmiştir. Osmanlı arşivleri halen düzenlenmiş ve klasifiye edilmiş olup araştırmacılara açıktır. Aynı şeyi Ermeni arşivleri için söylemek mümkün değildir. ABD’li askeri tarihçi Edward Erickson, “Bugün Türk arşivlerinin bilim adamlarına açık olduğunu görüyoruz. Buna mukabil, Waltham Massachusetts’deki Daşnak arşivleri ve Kudüs Ermeni Patrikliği Arşivi kapalıdır… Madem Ermenistan iddialarında bu kadar ısrarlı neden bu arşivleri açmıyor? 1915 olaylarından bu yana 99 yıl geçti… Neden Ermenistan hala Osmanlıları soykırımla suçlayacak mutlak ispat gücüne sahip bir belge çıkaramadı?" diyerek Ermeni iddialarının geçerliliğini sorgulamıştır. Kamuoyu nazarında sadece gerçeklerin ortaya çıkmasından korkanlar tarihi belgeleri gizlerler. Ermeni diyasporası ve Ermenistan, kamuoyundaki bu algıya rağmen, 1915 olaylarına ait tüm kayıt ve belgelerin incelenmesi hususundaki talepleri reddetmektedirler. Ermeni ihtilalci komiteleri ve Osmanlı İmparatorluğu’nda faal olan Ermeni çetelerin arşivleri, Taşnak Partisi ile Ermenistan'>Birinci Ermenistan Cumhuriyeti’nin Watertown Massachusetts’deki Hairenik Derneği binasındadır. Kudüs’teki Ermeni Patrikliği ile Eçmiyazin’deki Ermeni Katolikosluğu’nda da son derece önemli arşiv belgeleri vardır. Ancak bu arşivler, Ermeni olmayan araştırmacılara kapalıdır. Daşnak arşivleri, sadece maksimalist görüşler taşıyan Ermenilere açıktır. Bütün bunlar, Ortak Tarihçiler Komisyonu (OTK) önerisinin, elimize ne denli güçlü bir koz verdiğini ortaya koyuyor. OTK önerimiz, hem Türkiye ile Ermenistan arasında uzlaşı yolunun anahtarı olması nedeniyle yapıcı bir niteliğe sahiptir, hem de, arşivlerini açmaktan kaçan ve bilimsel araştırmayla gerçeklerin gün ışığına çıkarılmasından korkan Erivan’ın tutumunu sergileyerek Ermeni tezinin zafiyetini ortaya koymaktadır.

Kaynak:

Şükrü Elekdağ,Emekli büyükelçi, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 64 s.3599

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com