Ermeni Tezlerini Çürüten Ortak Deklarasyon

gibi bilim dünyasında ün yapmış isimler vardı. Bernard Lewis, Stanford Shaw, J.C Hurewitz, Tibor Halasi-Kun, Dankwar Rustow, Frank Tachau, Pierre Oberling, Carter Findley, Roderic Davison, Alan Fisher, Avigdor Levy ve Philippe Stoddart vurguluyordu. Deklarasyon’un etkili olmasının ve kamuoyunun dikkatini çekmesinin başta gelen bir nedeni, altında ABD’nin önde gelen ve dünyaca tanınmış tarihçilerinin ve bilim adamlarının imzalarının bulunmasıydı. 69 imzacı arasında, “dürüst tarihsel araştırmayı engelleyeceği gibi Amerikan yasama sürecinin inandırıcılığını da yok edeceğini” New York Times ve Washington Post gazetelerinde yarım sayfalık ilanlar halinde ABD’li 69 bilimadamı tarafından imzalanan ve Ermeni tezlerini çürüten deklarasyonların yayımlanması Washington’da Kongre ve Ermeni çevrelerinde bomba gibi patladı… ABD’de ve dünyada tanınmış, mesleklerinin zirvesindeki 69 bilim adamının ezber bozucu açıklamaları, Ermeni soykırım iddialarını tuzla buz ediyordu. Esasında o günlerde Büyükelçiliğimiz çok endişeliydi. Temsilciler Meclisi’ne sunulmuş olan ve Ermeni iddialarını onaylayan 192 sayılı karar tasarısının kabul edilmesi ihtimali yüksekti. “Dikkat Temsilciler Meclisi üyeleri” diye başlayan 69 bilimadamı deklarasyonu işte bu karar tasarısını hedef alıyor ve tasarıdaki “ 1915 ile 1923 yılları arasında Türkiye’nin kendilerine yaptığı soykırım nedeniyle 1,5 milyon Ermeni katledilmiştir” ifadesinin hatalı ve yanlış olduğunu gerekçeleriyle izah ediyordu. Deklarasyonda ayrıca, yasama organının tartışmalı tarihi bir konuda hüküm vermesinin doğru olmadığını ve Temsilciler Meclisi’nin böyle bir tasarıyı kabul etmekle

Kaynak:

Şükrü Elekdağ,Emekli büyükelçi, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 64 s.3599

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com