Ermeni Sorununa Dinsel ve Irksal Açıdan Yaklaşılıyor

Soykırım iddiasının bugün hala Batı dünyası kamuoyları ve akademik çevreleri tarafından büyük ölçüde kabul görmesinin önemli bir nedeni de, Batılı ülkelerin kamuoyları ile siyasetçilerinin bu sorunu daima bir Müslüman- Hıristiyan çatışması olarak tanımlamaları ve esiri oldukları kör dini taassubun etkisiyle Türkiye’ye karşı önyargılı hareket etmelerinden ileri gelmektedir. Ayrıca Batı’da, geçmişin mirası haçlı zihniyetinden kaynaklanan Türkiye ve Türk karşıtı bir düşüncenin mevcut olduğu da bir gerçektir. Bu düşmanlık son yıllarda o denli keskinleşmiştir ki, Batılı yazarlar dahi Almanya’da bugün Türklere karşı olan nefretin Nazi Almanyası’nda Yahudilere duyulan nefretle eşdeğer olduğunu belirtmektedirler. Bu nedenle Batılıların Ermeni meselesine bakışında hem ırkçılık, hem de dinsel yaklaşım önemli bir rol oynamaktadır. Ermeni soykırım kampanyasının Batı’da başarılı bir uygulama alanı bulmasının esas nedeni budur.

Kaynak:

Şükrü Elekdağ,Emekli büyükelçi, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 64 s.3599

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com