Türkiye Ermeni İddialarını Çürütmek İçin Nasıl Bir Strateji İzlemeli

Ermeni iddialarını çürütmek amacıyla oluşturulacak stratejinin etkili ve sonuç alıcı olabilmesi için, bu sorunuzun geçekçi ve isabetli şekilde yanıtlanması gerekiyor. 21. asra adım attığımız şu dönemde dünyada 99 yılı aşan bir süredir canlılığını muhafaza eden Türk-Ermeni sorununa benzeyen başka bir anomalinin mevcut olmadığı görüyoruz. Bu uzun tarih diliminde dünyamız, akla durgunluk veren soykırımlara, korkunç vahşet ve katliamlara ve milyonlarca insanın telef olduğu savaşlara tanık olmuştur. Ancak, bu olaylardan etkilenen ulusların bugün karşılıklı önyargı ve düşmanlıklarını yendiklerini ve aralarında uygar ilişkiler kurmayı, hatta dostluk ve işbirliği içinde yaşamayı başardıklarını görüyoruz. Bu durumda şu soruya yanıt aramamız gerekiyor: Ermeni sorununun 99 yıldan fazla bir zamandır canlılığını sürdürmesinin sebebi nedir? Bu sorunun yanıtı son derece önemlidir… Zira, sizin de işaret ettiğiniz üzere, bir sorun teşhis edilmeden, ona çözüm aramak akılcı değildir. Ermeni sorunun 99 yıldır canlılığını kaybetmeden sürmesinin dört ana nedeni vardır. Bunlar sırasıyla:

 

(1) Ermeni kimliğiyle soykırımdan kaynaklanan mağduriyet duygusunun özdeşleşmesi.

(2) Batılı devletlerin Ermeni sorununu iç politikalarında oy avcılığı dış politikalarında ise Türkiye’ye siyasi hedeflerini dayatmak için kullanmaları.

(3) Batılı devletlerin Ermeni sorununa dinsel ve ırksal açıdan yaklaşmaları.

(4) Türkiye’nin Ermeni tezlerini çürütmek bir strateji ve bunun uygulayacak yapılanmayı oluşturmamış olmasıdır.

Kaynak:

Şükrü Elekdağ,Emekli büyükelçi, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 64 s.3599

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com