Ermeni Toplumunun Kimlikle Mağduriyet Duygusunu Özdeşleştirmesi

 Ermeniler bir kimlik krizi yaşıyorlar ve bu krizde kimlikleriyle soykırım kurbanı olma inancından kaynaklanan derin mağduriyet duygusu iç içe geçmiştir. Ermeniler kimlikleriyle özdeşleşen mağduriyet duygusundan kaynaklanan fanatik bir dürtüyle soykırım kampanyasını sistemli ve örgütlenmiş bir şekilde yürütüyorlar. Bu psikolojiyle Ermeni toplumu kendisini Türklere karşı bir asırdan beri süren kesintisiz bir savaş içinde görmekte ve tüm enerjisiyle varlığını bu savaş için seferber etmektedir. Bu savaşın temelinde Yunanlıların “büyük ülkü” anlamına gelen “Megalo İdea”sına benzeyen ırkçı-yayılmacı bir ideoloji yatmaktadır. Ermeniler kendi ideolojilerine “Hay Dat” diyorlar. Büyük Ermenistan’ı kurma rüyası olan “Hay-Dat, Doğu Anadolu topraklarının önemli bölümünün Ermenistan’a ilhakını öngörüyor. Soykırımı iddiası ise, bu hedefin gerçekleştirilmesinde kullanılan önemli bir siyasi araçtır. Hay Dat’ı gerçekleştirmek amacıyla uygulamaya konulan ve “dört T” şeklinde adlandırılabilecek olan plan şu dört aşamaya dayanıyor: Tanıtım, Tanınma, Tazminat ve Toprak.

Kaynak:

Şükrü Elekdağ,Emekli büyükelçi, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, Eylül-Aralık 2014, Cilt 64 s.3599

BENZER KONULU MADDELER:

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com