Türk - Ermeni Kader Birliğinin Bozuluşunun Sebepleri

Tarihte Türklerle Ermeniler arasında kurulan kader birliği sebebiyle oluşan kaynaşma, güven, kardeşlik havasına bakarak, “Türklerle Ermenileri birbirinden hiçbir güç ve kimse ayıramaz” denirken öyle bir zaman geldi ki, Türk -Ermeni ilişkilerinin birdenbire ters yüz olmaya başladığı görüldü. Bunun başlıca sebepleri şunlardır:

  1. Büyük Devletlerin sömürgecilik ve yayılmacılık emelleriyle Ermenileri Osmanlı Devleti aleyhine kışkırtmaları,
  2. Osmanlı Devletinden ayrılmak emelinde olan ve bu uğurda isyan ederek bağımsız devletlerini kuran Hıristiyan unsurların bu hareketlerinin Ermenilere ayrı bir devlet kurmak uğrunda örnek olması,
  3. Misyoner faaliyetleri ile Ermeni milliyetçiliğinin uyandırılması,
  4. Osmanlı devlet yönetiminin bozulması.

  Osmanlı Devlet yönetiminin erkenden bozulmasından Ermeniler de zarar görmüşlerse de bu durum, onları isyana sevketmenin bir vesilesi olarak görülmemiş, buhranlardan en az zarar görenler Ermeniler olmuş, Türklere güvenlerini göstermeye devam etmişlerdir.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com