Ermenilerle Sahne Sanatları Alanındaki İlişkiler, Tesirler

” der. Aslında Osmanlı Devleti topraklarında ilk opera XVIII. yüzyılda, İtalya’daki ilk oyunlardan yaklaşık olarak otuz sene kadar sonra, Eflak Sarayı’nda Ermeniler tarafından oynanmıştır. II. Mahmud, tiyatroya ilgi duymuş, 1836’da Saray Kitaplığı’na 500 kadar tiyatro metni getirtmiş, 1838’de İstanbul’da inşa olunan iki amfiteatr, fiyatlarının yüksek olmasına rağmen, seyircilerle dolup boşalmış, bu faaliyetler sarayca desteklenmiş, 1843’te de Valde Sultan Sarayı’nda bir mahal tiyatro salonuna dönüştürülmüş, burada Donizetti’nin Belisario operası temsil edilmiştir.Abdülmecid’in garptan gelen her şeye karşı olan merak ve sevgisi, 1840’tan sonra küçük bir Saray Tiyatrosu’nun inşasını mümkün kılar. Burada bazı piyeslerle, bazı opera ve operetler oynanırXIX. yüzyıl Türk Edebiyatı’ndan bahsederken Ahmet Hamdi Tanpınar “ 

İstanbul Ermenileri 1810’dan itibaren tiyatro çalışmalarına başlamış, bazen zengin Ermeni evlerinde, bazen okullarında temsiller vermişler. İstanbul’daki ilk tiyatro (Şark Tiyatrosu, Beyoğlu) ancak 1861’de faaliyete geçmiştir. Aynı tarihlerde İzmir’de de bir tiyatro binası yaptırılmıştır. Oyunlar ilkin Ermenice veya yabancı bir dilde iken, zamanla daha fazla müşteri toplayan Türkçe eserler ağırlık kazanmıştır. 

Şark Tiyatrosu 1867’de kapatılınca ünlü sanatkarı Agop Vartoviyan (Güllü Agop, 1840-1902) bir süre başka kumpanyalarda çalışmış, Gedikpaşa’da, Bağlarbaşı’nda, Beyoğlu’nda ve Tophane’de tiyatro açmak ve buralarda Türkçe eserler oynamak iznini almıştır.Bu zat sonradan sarayda görevlendirilmiş, Müslüman olarak Yakup Efendi olmuştur. Türk Tiyatro Tarihi’nde bir ilke imza atmıştır.  

 Böylelikle başlangıçta yazarları ve oyuncuları Ermeni olan bu sanatçılar, ileriki yıllarda kurulup gelişen Türk Tiyatrosu’nun öncüleri olmuşlardır.

Kaynak:

Prof. Dr., Nejat Göyünç Türkler ve Ermeniler, Yeni Türkiye Yayınları 2005.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com