Mimarlık Alanında Türk Ermeni İlişkileri

Osmanlı Devleti’nde XV. ve XVI. yüzyıllarda Ayas Ağa (ölm. 1487), Davud Ağa (ölm. 1598?), Mimar Sinan (ölm. 1588), Kasım Ağa (ölm. 1660) gibi mimarbaşıların birer devşirme oldukları, hassa mimarlar arasında Hıristiyanlar da bulunmakla birlikte çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu anlaşılmaktadır. Mimar Sinan’ın da Kayseri yakınlarında Agınas köyü halkından biri olduğu bilinmekle birlikte, bu köy halkı arasında tamamen Türkçe isimler taşıyanların bulunuşu, kendi akrabaları arasındakilerin de aynı şekilde adlandırılmalarından dolayı “Karamanlı”, diğer bir deyimle “Hıristiyan Türk” olabileceği ileri sürülmüştür. 

XIX. yüzyılda Balyan ailesinden gelen bir dizi Ermeni mimarbaşı İstanbul’da pek çok yapıya imza atar. Ailenin en eskisi Bali Balyan’ın Karaman’ın Balen köyünden olduğu, Ermeni bir saray mimarının damadı iken vefatı üzerine yerine tayin olunduğu, onun da ölümü üzerine yerine oğlu Magar’ın geçtiği, bu zatın I. Mahmud (1730-1754) zamanında Bayburt’a sürgün edildiği naklolunmaktadır. Magar’ın oğlu Krikor (1764-1831), onun da oğlu Garabet Balyan (1800-1866)’dır. Serkis (1835-1899), Agop (1838-1875) ve Nikogos (1826-1858) onun çocuklarıdır. Dolmabahçe Sarayı (1842-1856) baba-oğul Garabet ve Nikogos; Beylerbeyi Sarayı (1861-1865) Serkis Balyan’ın eserlerinin en ünlü ve en muhteşem olanıdır. Bu ailenin mimarı oldukları daha pek çok saray, köşk, cami vs. yapı bulunmaktadır. 

Kaynak:

Prof. Dr., Nejat Göyünç Türkler ve Ermeniler, Yeni Türkiye Yayınları 2005.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com