Avrupa’ya Türk Kültürü Taşıyıcısı Olarak Ermeniler

Ermeni tüccarların XIX. yüzyılda İzmir’de İran mallarında, özellikle ipekli ticaretinde bir tekel oluşturdukları, Erzurum - Tokat - Sivas - Ankara üzerinden gelen kervanları denetledikleri, başlıca rakiplerinin de Türk tacirler olduğu belirtilmektedir.Kültürler ticaret yolu ile veya seyahatler sonucu birbiri ile kaynaşmaktadır..  

Türk kahvesinin Viyana’ya Ermeniler tarafından tanıtılması da ticaret yolu ile kültür alış-verişinin tipik bir örneğidir: 1665’te Kara Mehmet Paşa, Osmanlı Elçisi olarak Viyana’ya gönderilir. Hayli kalabalık olan bu heyette (298 kişi) Evliya Çelebi’nin de bulunduğu tahmin olunmaktadır. Sefaret mensupları Leopoldsstadt adlı semtteki bazı misafirhanelere yerleşir, kendilerini ziyarete gelenlere de kahve, şerbet vs. ikram ederler. 1683’te de Kara Mustafa Paşa’nın Viyana önlerinde yenilgisinden sonra ganimet olarak torbalar içerisinde ele geçen çiğ kahve taneleri hayvan yemi sanılır. Çünkü o tarihlerde Viyanalılar henüz kahveyi tanımazlar, lezzetini almamışlardır. 1697’de Osmanlı vatandaşı bir Ermeni olan Sahak Lucasian (Isaak de Luca diye meşhur olmuştur) Viyana’da bir kahve içilen dükkan açar. Böylece Viyana’da Türk kahvesi tanınır. 

Kaynak:

Prof. Dr., Nejat Göyünç Türkler ve Ermeniler, Yeni Türkiye Yayınları 2005.

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com