Calouste Sarkis Gülbenkian

Calouste Sarkis Gülbenkyan, ailesi Kayseri’nin Talas kazasından İstanbul’a göçmüş olan Ermeni asıllı Osmanlı Devleti vatandaşı olan bir işadamıdır. II. Abdülhamid Han zamanında Osmanlı Devletinin petrol kaynaklarının ve özellikle Mezopotamya’daki petrol rezervlerini ele alan bir rapor hazırlayıp padişaha sunmuştur. 1898 yılında Paris ve Londra’daki Osmanlı elçiliklerine mali müşavir olarak tayin edilmiş, bu şekilde bir yönden de Osmanlı memuru sıfatına sahip olmuştur. Döneminde Osmanlı Bankasına da mali danışmanlık yapmıştır. Irakta petrol rezervlerini işletmek için kurulan şirkette %5 hisseye sahip olduğu için ‘‘Bay Yüzde Beş’’ (Mr. Five Percent) olarak anılmaya başlamıştır. Uluslararası petrol sanayisinin doğmasında ve gelişmesinde önemli bir yere sahip olmuştur. Kendi adına kurmuş olduğu Lizbon’da bulunan vakfında zengin bir sanat koleksiyonuna sahiptir.

 

Kaynakça

(http://www.kayserikilisesi.org/unlu-kayserili-ermeniler.asp )

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com