Hınçak Komitesi

Hınçak  (Ermenice: Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցություն, İngilizce: Social Democrat Hunchakian Party) çan sesi, çan, çıngırak manasına gelmektedir. Partinin ismi 3 yıl sonra İhtilalci Hınçak Partisi olarak değiştirilmiştir. 1887 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde Portakalyan ve gazetesi Armenia'nın desteğiyle, Kafkasyalı bir ermeni olan Avedis Nazarbekyan ve eşi ile birlikte Marksist ideolojiye inanan beş öğrenci tarafından kurulmuştur.

Partinin programı hem milliyetçi hem de Marksist bir kimlik taşır. Komitenin çalışma merkezi olarak İstanbul seçilmiştir. Komitenin çalışma merkezi olarak İstanbul seçilmiştir. 1890 yılından itibaren faaliyetlerini Doğu Anadolu’ya yaymaya başlamıştır. Hınçak Komitesinin Marksist düşünce yapısına göre, mevcut bulunan düzen ortadan kaldırılmalı ve onun yerine, ekonomik gerçeklere ve sosyal adalete dayanan yeni bir toplum düzeni oluşturulmalıdır. Partinin hedefi kurulabilecek Ermenistan’ın siyasal ve milli olarak bağımsızlığının sağlanabilmesidir. Hedefe ulaşılabilmek için ise Ermenilerin bulundukları bölgelerdeki mevcut düzenin alt üst edilmesi gerektiğini ve genel bir isyan ile Türk hükümetine karşı savaş açılabileceği vurgulanmaktadır. Daha sonra Hınçak Komitesi içerisinde görüş ayrılıkları çıktı. Bunun sonucunda özellikle sosyalist fikirlere karşı olanlar 1898 yılında İskenderiye’de Yeni Hınçak Partisi’ni kurdular. Hınçak Komitesi, 1896 yılında yapılan genel kongresinde ‘‘ Hınçak İsyan Cemiyeti Kanunu ’’ isimli bir belge kabul edildi. Bu belgeye göre komitenin tek görevi isyan etmek ve ayaklanma çıkartmaktı. 

 

Kaynakça

Erhan Metin, 1890-1860 Ermeni Olayları, Dicle Üniversitesi.

Fahir Armaoğlu, 19.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul:2006, s.807-808.

 
haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com