Kilikya Ermeni Krallığı

1080 yılında beylik olarak kurulan 1375 yılına kadar varlığını Çukurova çevresinde sürdürmüş olan devlettir. I. Ruben tarafından Bizans devletinden alınan topraklar üzerine kurulmuştur. Bu toprakların Ermeni beylerine verilmesinin nedeni, bölgenin Bizans için stratejik önemiydi. Belirli bir özerklik kazanmış bu Ermeni beyleri, Bizans'ı Arap ve Türk akınlarına karşı koruyorlardı. Ruben Hanedanı tarafından uzun yıllar yönetilen beylik, hanedanın son hükümdarı I. Levon döneminde krallık olmuştur. I. Levon, 10. Kilikya Ermeni lordu olarak adlandırılır ayrıca ''Dağların Lordu'' olarak da bilinmektedir.  I. Levon, Kilikya Ermeni Kilisesi ile Papalığı birleştirmeye çalışmıştır söz konusu birleşimden sonra Levon, taç giyerek kral olmuştur. İktidarı süresince devletin sınırlarını genişletmiştir. Toros dağlarını doğal korunma sistemi olarak kullanmış askeri atılımlara önem vermiştir.  Haçlı seferlerin rotasında önemli bir kavşak noktada bulunan ülkesini bu süreçte iyi değerlendirmiş, haçlı ordularına yardımcı olarak, askeri-siyasi yardım almıştır. I. Levon‘un ölümünden sonra yasal variscisi olan Isebella ile evlenen Hethum vasıtasıyla iktidar, Hethumid hanedanına geçmiştir. Ruben ailesi sırasıyla iktidara gelen dokuz bey ve bir kraldan sonra tarihe karışmıştır. Isebella ve Hethum ‘un oğulları olan II. Levon ile bu iktidar devam etmiştir. Moğolların bölgeye gelmesiyle krallık işgal edilmiş, yönetimleri İlhanlılara bağlanmıştır.

Kilikya krallığı İlhanlılarla ortak hareket ederek güneye doğru ilerlemiş Memluklerle mücadele etmişlerdir. İlhanlı iktidarının zayıflamasıyla, Memlukler bölgede güçlenmiş krallığın Sis şehrini ele geçirmişlerdir(1375). Bölgede Memlüklülere bağlı Ramazanoğlularına verilmiştir. Kilikya kralı unvanı, Luziyanlar sülalesine geçmiştir. Luziyanlar Hanedanı, Kudüs kralı Lusignan'ın 1192 yılında Aslan Yürekli Richard'dan Kıbrıs'ı satın almasıyla başlamış ve 1489 Venediklerin işgaline kadar devam etmiştir.

                                              

                                           Kilikya Ermeni Krallığının Merkezi Sis (Günümüzde Adana-Kozan'da) Şehri

 

Kaynakça

George A. Bournotutian, Ermeni Tarihi, Aras Yayınları, İstanbul, 2011.

 

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com