Ermeni Çete Faaliyetleri

New York’ta Ermenice yayınlanan HAİK (1893) adlı gazetedeki şu satırlar, Ermeni örgütlerinden birisi olan Hınçakların niyetlerini açıkça gösterir:

“Gerekirse Milletin yarısının kurtulması için diğer yarısını kaybedebilmeliyiz.”

“Tecrübeler göstermiştir ki bir milletin siyasi olarak kurulması, diplomasi yoluyla gerçekleşemez.

Bu siyasi hedefi gerçekleştirmek için daha olumlu ve enerjik araçlar gerekir. Bu araçlar ateş ve kılıçtır ki bunlar da asker ve para gerektirir. Bunları sağlaması gereken de millettir.”

 

Ermeni Çeteleri ve Liderleri Kimlerdi?

I. Dünya Savaşında Ermeniler dört büyük çete oluşturmuşlardı. Bu çeteler I. Dünya Savaşında İtilaf Devletleri’nin Osmanlı topraklarındaki savaşlarında çok önemli bir rol oynadılar. Bu çetelerden en etkili olanlarının birinin başında Van bölgesinde terör estiren eski bir Osmanlı milletvekili olan Karekin Pastırmacıyan bulunuyordu. Kuvvetlerinin çoğu, asker firarisi Osmanlı askerleriydi.

Diğer önemli bir Ermeni çetesi sözde General Antranik Toros Ozanian’ın komutası altındaydı. Balkan savaşlarında Türklere yaptığı vahşiyane katliamlarla meşhur Antranik, Rus ordusu içinde Nazarbekian’ın komutası altında kendisine bağlı çete ile İran Harekâtına katılmış, 1914-1916 yılları arasında Osmanlı ordularına karşı savaşmış, Müslüman halka karşı yine çok feci katliamlar gerçekleştirmişti. En acımasız katliamlara imza atan çetelerden birisi de Hamazasp’ın çetesiydi. En az onun kadar zalim olan Keri lakablı Arshak Gafavian’ın çetesi ise Kars civarında Osmanlı 3. ordusunun intikal yollarını kesmekle görevliydi.

Bu çeteler 20 bin kişi civarında kuvvete sahipti ve iddia edildiğinin aksine Ermenilerin kendi hallerinde olmadığının kanıtı idi.

 

Ermeni Çeteleri Sadece 1 Ağustos 1914 ile 1 Haziran 1915 Tarihleri Arasında 122.782 Müslümanı Katlettiler

Ermeniler Kafkasya Cephesi yanında I. Dünya Savaşında Fransız cephesinde de koşulsuz olarak İtilaf güçleriyle işbirliği yaptılar. Savaş başlarında, Fransa’da yaşayan 900 kadar Ermeni öğrenci Fransız ordusuna gönüllü yazılmıştı. Savaşın başka bir cephesinde, Filistin ve Suriye’de de Ermeni çeteler İngiliz ve Fransız ordusunda Osmanlı birliklerine karşı savaştılar ve Pastırmacıyan’ın ifadesine göre bu sekiz tabur Ermeni askeri General Allenby’nin zaferinde önemli rol oynadılar. Hatta Mısır’daki Ermeni Milli Birliği Başkanı’nın Filistin Cephesindeki başarılarından dolayı kendisine yolladığı tebrik telgrafına cevaben General Allenby “Tebrikleriniz için size içten teşekkür ederim. Doğu Asya Lejyonundaki Ermeni vatandaşlarınızın mücadelemizde yer almış ve zaferimizi paylaşmış olmalarından gurur duyuyorum” demişti.

 

Karekin Pastırmacıyan Ermeni Çetelerinin Rus Ordusuna Katkısını Anlatıyor

“Ermeni gönüllü taburlarının Temmuz’daki muharebelerde aktif rol almadığı doğrudur, çünkü o sırada Van bölgesinde bulunuyorlardı. Rus ordusunun ve Ermeni mültecilerin güvenliğini koruma görevi üstlenmişlerdi. Fakat Temmuz ayından başlayarak yerleşkelerinden uzağa gönderilen ve katliama uğratılan cephe gerisindeki Türk Ermenileri cesur direnişleriyle Türk ordusunun dört tümeninin ve on binlerce Kürt’ün kendileriyle meşgul olmasını sağlayarak, Türklerin Temmuz saldırısı için onlara çok ihtiyaç duyduğu sırada onları cephe gerisinde alıkoydu.”

 

PDF -> English, Türkçe

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com