Yeni Türkiye, Ermeni Meselesine iliskin gerçekleri
herkesin anlayabilecegi bir dille gözler önüne serecek ve
7 dilde hizmet verecek bu uluslararası projeyi/siteyi iftiharla sunar.

 • 1
 • 2
 • full screen slider
 • 4
11 22 33 44

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi bünyesindeki Ermeni Araştırmaları Enstitüsü ile Türk Tarihi Enstitüsü’nün işbirliği çerçevesinde, ilgili uzmanların katılımı ve gözetiminde hazırlanan “Armenia Turkish Pedia", "Armenia Ottoman Pedia" ve "Hay Pedia", web-tabanlı, e-ansiklopedi projesidir.

Öncelikle, bu proje, dünden bugüne “Türk-Ermeni ilişkileri”ni bütün yönleriyle ele almayı ve en geniş şekilde ortaya koymayı hedeflemektedir. Bugüne kadar yapılagelmiş çalışmaların yanısıra, onlara ilave edilecek yeni bilgiler ışığında daha kapsamlı ve doyurucu bir kaynak olmayı amaçlamaktadır.

Asırlarca “millet-i sadıka” olarak Osmanlı tebaası olarak yaşayan Ermeni vatandaşlarımızın, tarihi süreç içinde nasıl ve ne şekilde yaşadıkları; ne yaptıkları, yönetim ile ne tür ilişkiler içine girdikleri; hangi dış etkiler ve baskılar sonucunda davranış değişikliklerine girdikleri bütün yönleriyle bu projede ele alınacaktır.


SON GİRİLEN MADDELER

 • Wellington Evi   Kamuoyunun fikrini değiştirme konusunda güvenilen ve Dışişleri Ofisi'ne bağlı bir departman olarak çalışan İngiliz kurumu, ilk başlarda Savaş Propaganda Bürosu olarak adlandırılmaktaydı. Bu büro 1914 yılında Wellington Evi'nde bulunmaktaydı ve büronun direktörü Şeref Payesine sahip olan C. F. Masterman idi. 1916 yılı Aralık ayında bu büro, Albay John Buchan yönetiminde bir Enformasyon Departmanına dönüştürüldü ve Masterman da Buchan'ın yardımcılığına getirildi. Daha sonra, 1918 yılında Lord B>
 • İhtida ve İrtidâd   , İslam dinini kabul etme, Müslüman olma anlamlarında kullanılmaktaİhtida İslam’ı seçen kişi için ise bundan sonra mühtedi kelimesi kullanılarak artık yaptığı iş ihtida veya hidayete erme fiilidir.tır. En geniş ifadesi ile başka bir dinden birisinin mensup olduğu dini bırakması veya tamamen inançsız bir kişinin ise İslam dinini kabul etmesini ifade etmektedir.gerçeğe ulaşmak, doğru yolu bulmak (hedy, hidayet) kökünden türemiş olup sözlük anlamı hüdâ olduğund>
 • Tarihçilere Ermeni Baskısı   Uzun süre ilim âleminde Ermenilerin Türkiye aleyhinde kampanya yürütmeleri büyük rahatsızlık yaratmıştır. Amerikan Üniversitelerinde görev yapan 69 tarihçi bilim adamı bildiri neşrederek “1915-1923 yılları arasında Türkler Ermenileri soykırıma uğratmamıştır”, açıklamasını yapmışlardır. Fakat bu bilim adamlarının önemli bir kısmı Ermeniler tarafından tehdit edilerek vazifelerini bırakmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bu bilim adamlarında Prof. Dr. Standford Shaw ailesi ile birlikte Türkiye’ye g>
 • Geri Dönüş Kararnamesi   Hükümetin hazırladığı 18 Kanûn-ı evvel 1334/31 Aralık 1918 tarihli dönüş kararnamesine göre: 1- Sadece geri dönmek arzusunda bulunanlar sevk edilecek, bunun haricinde kimseye dokunulmayacak. 2- Yerlerine iade edileceklerin, yollarda perişan olmamaları ve dönüş mahallerinde mesken ve iaşe sıkıntısı çekmelerinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak; gidecekleri bölgelerin idarecileriyle irtibat sağlanıp bu konudaki tedbirler sağlandıktan sonra sevkiyat ve geri dönüş işleml>
 • Diaspora kavramına Dair Yaklaşımlar   Diaspora Kavramına Dair YaklaşımlarDiaspora kavramıyla ilgili temelde iki görüş söz konusudur. Bu görüşlerden ilki Robin Cohen, William Safran, James Clifford gibi diaspora araştırmacılarının üzerinde durdukları eski tip ya da geleneksel diaspora yaklaşımıdır. Bunlardan Robin Cohen'in diaspora için belirlediği bazı unsurlar şunlardır:1.      Anavatandan genellikle travmatik bir biçimde iki ya da daha fazla bölgeye dağılmak.2.  >
 • Ermeni çocuklar ve Karabekir Paşa   Kazım Karabekir Paşa, savaş sırasında yetim kalan 4 bin kadar erkek çocuğu Erzurum ve çevresinde, sokaklardan ya da bakamayacak durumda olan akrabalarının yanından toplatıyor. Bunların yarısıyla, ‘Gürbüzler Ordusu’ kuruluyor. Askerî eğitim veriliyor. O kadar ki, kayak dersi dahi aldırılıyor. Bir kısmına Sanayi Gürbüzler Mektebi’nde zanaat öğretiliyor. Türklük bilinci veriliyor. ‘Türk Yılmaz’ o dönemde Karabekir Paşa tarafından kaleme alınıyor. ‘Teyyareci’ gibi tiyatrolar oynanıyor, müzik ders>
 • Kemal Karpat   İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Washington ve Rewington üniversitelerinde siyasal ve sosyal bilimler üzerine master ve doktora yaptı. Romanya'da tarih ihtisasının ardından Amerikan tarihi, Rus tarihi, Ortadoğu tarihi ve Osmanlı tarihi konularında çeşitli kurslara katıldı. 20 ülkede yayımlanmış 130 makalesi ve 16 kitabı bulunmaktadır. Amerika'daki Türk Araştırmaları Cemiyeti'nin kurucusu ve başkanı, Orta Asya Cemiyeti'nin (ACAS) kurucusu. Şu anda İstanbul Şehir Üniversitesi Ta>
 • Mehmet Aydın   1943 yılında Elazığ'da doğan Mehmet Aydın. 1966'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden "pekiyi" dereceyle mezun oldu. 1967 yılında Felsefe alanında doktora öğrenimi görmek üzere burslu olarak İngiltere'ye gönderildi. 1971 yılında Edinburgh Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sürdürdüğü doktora çalışmasını bitirdi. Bu arada bir yıla yakın bir süre çalışmalarına Paris'te devam etti.Yurda döndükten sonra bir ders yılı Atatürk Üniversitesi'nde çalıştı. Askerlik görevini Genel Kurma>
 • Hayrettin Karaman   1959 yılında Konya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1963 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nden mezun oldu. 1965 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde asistan olarak çalışmaya başladı. “Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İçtihad” konulu tezi vermesiyle fıkıh öğretmenliğine başladı.1980 yılında okulun İlahiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesiyle birlikte önce doçentliğe, sonra da profesörlüğe yükseltildi.2001 yılı başı itibariyle emekliye ayrılan Hayrettin Karaman, bi>
 • Şerif Mardin   1927 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde başladığı orta öğrenimini ABD’de tamamladı. Kökleri Muhammed'in torunu Hüseyin'e kadar gittiği iddia edilen Mardinizade ailesine mensuptur ve baba tarafından Betül Mardin ve Arif Mardin'in kuzenidir.Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü mezuniyetinin ardından lisansüstü eğitimini Johns Hopkins Üniversitesi’nde yaptı. Doktorasını Stanford Üniversitesi'nde Hoover Institute'de “The young Ottoman movement: a study in the evolut>
 • Semavi Eyice   Bizans ve Osmanlı sanatına ilişkin çalışmaları ile tanınmış bilim insanıdır. Bini aşkın kitapta makale, ansiklopedi maddesi ve araştırması yayımlanan Eyice, Türkiye’de Bizans sanatının tanınmasında ve Osmanlı sanatı ile karşılaştırılmasında önemli rol oynamıştır.Bir “İstanbul aşığı” olarak tanınır. İstanbul’un kaybolan tarihî eserleri ile ilgili makaleleri bu konudaki çalışmaların en önemli kaynağıdır.Anıtlar Kurulu’nda görev yapması dolayısıyla birçok tarihî yapının yok olmaktan kurta>
 • İlber Ortaylı   1947 yılında Bregenz, Avusturya`da bir göçmen kampında Kırım Tatarı bir ailenin çoçuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Ankara'da tamamladı. 1965'te Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (1968) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Viyana Üniversitesi'nde Slavistik ve Orientalistik okudu.Yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi'nde Prof. Halil İnalcık ile yaptı. Ankar>

haypedia.com
armeniaottomanpedia.com
armeniaturkishpedia.com
HAKKIMIZDA
Yardım
İletişim
© 2015 haypedia.com